Bán khách sạn

Bán khách sạn tại thị xã Bắc Cạn!

Diện tích : 2939.8 m2
Giá : 135 tỷ
Phường Đức Xuân, TX Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn

Bán khách sạn mới khai thác tại phường Bãi Cháy.

Diện tích : 529,15 m2
Giá : 165 tỷ
Bãi Cháy, Thành Phố Quảng Ninh, Hạ Long

Bán khách sạn 4 sao xịn tại Bãi Cháy Quảng Ninh.

Diện tích : 720 m2
Giá : 185 tỷ
Bãi Cháy, Thành Phố Quảng Ninh, Hạ Long