Tin tức
   Luật bất động sản

Luật Bất Động Sản 2019
10:32:31 AM | 17/08/2019
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014 sửa đổi bổ sung

Luật Kinh doanh bất động sản: Những quy định nổi bật
08:30:42 PM | 15/08/2019
Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành năm 2014 điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong mua bán, chuyển nhượng, kinh doanh dịch vụ bất động sản… Dưới đây, LuatVietnam đã tổng hợp 9 điểm đáng chú ý của luật này.